Monday, May 26, 2008

Official Game Recap for the May 24th session up at Lords of Tyr

This is just a quick post to let everyone know the game recap for the May 24th D&D session is up at Lords of Tyr, along with the uStream Video (as always). 

The recap summarizes last session's run through the first part of module H1: Keep on the Shadowfell.  So if you are planning on attending the special D&D Worldwide Gameday session and missed the last session, it might be a good idea to read up on it.

On the other hand, if you are not part of our gaming group and want to avoid spoilers about H1: Keep on the Shadowfell, maybe you should avoid it!

1 comments:

VTazdecor said...

Mãu bàn làm việc hiện nay trên thị trường nội thất có rất nhiều nên khi mua bạn nên chọn mẫu bàn làm việc
Trong văn phòng công ty việc chọn bàn văn phòng làm việc
quan trọng. Với mỗi mãu bàn làm việc đểu có ngụ ý của người quản lý và thiết kế cho nên mẫu bàn làm việc ưa chuộn
Phong thủy việc không thể thiếu trong nhà ở và văn phòng cho nên các bạn cầnlưu ý phong thủy đối với nhà chung cư
Bàn làm việc cho văn phòng yếu tố quyết định tạo sự thoải mái làm việc cho nhân viên vì đây chính là nơi diễn ra các hoạt động công việc cho nêncach chon ban lam viec van phong
Siêu thị nội thất văn phòng là một trong những nhà cung cấp đồ nội thất văn phòng hàng đầu tại HCM trực tuyến. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp một lựa chọn xuất sắc, chất lượng tuyệt vời và dịch vụ đặc biệt.Siêu thị nội thất văn phòng
Siêu thị nội thất cung cấp văn phòng, máy văn phòng hoặc đồ nội thất văn phòngSiêu thị nội thất

Facebook